koszty

Dekoniunktura wymusza na firmach poszukiwanie źródeł oszczędności wszędzie, gdzie to możliwe - przez redukcję personelu, poszukiwanie tańszych źródeł zaopatrzenia, rezygnację z produkcji niektórych wyrobów czy też z niektórych kanałów dystrybucji.

Wyczucie biznesowe to za mało by podejmować tak ważne decyzje.

Optymalizacja kosztów wymaga doświadczenia, wiedzy i przemyślanego systemu zarządzania kosztami, ich budżetowania i kontroli - krótko mówiąc - controllingu.


Controlling nie może opierać się na doraźnych działaniach, ale musi być procesem o charakterze ciągłym, w którym porównuje się wartości uzyskiwane z planowanymi.


Konsekwencją niewłaściwego pomiaru kosztów może być podjęcie błędnych działań, które pociągną za sobą dalsze, zbędne koszty. Jednak rzetelne informacje ale dostarczone z opóźnieniem, mogą być bezwartościowe.

Nasza firma pomaga firmom w działaniach, których efektem jest racjonalizacja i optymalizacja kosztów.
Podpowiadamy firmom rozwiązania


projekt: We Can
skład strony: DyalCom