Domella Sp. z o.o. 

61-312 Poznań, ul. Ostrowska 395


Tel.: +48 61  870 55 33          Faks: +48 61  870 59 52

Mobile: +48 604 454 013


E-mail:  domella@domella.pl    E-mail:  
wojciech.lasota@domella.pl


NIP:  7822309678,   REGON: 634627863,  

KRS:  0000220335, Sąd Rejonowy w Poznaniu

Kapitał zakładowy:  50.000,- PLNW strukturze organizacyjnej firmy Domella funkcjonuje wyodrębniona jednostka biznesowa:


Agencja Reklamowa We Can

30-348 Kraków, ul. Drukarska 3

Mobile:  +48 604 20 20 87


E-mail:   
piotr@wecan.pl

http://www.wecan.pl


 

projekt: We Can
skład strony: DyalCom