outsourcing

Wiele firm na pewnym etapie swego rozwoju rozważa optymalizację swojej działalności poprzez outsourcing.

Outsourcing czyli związanie się z zewnętrznym partnerem w celu podniesienia jakości usługi i redukcji kosztów, pozwala firmie na wykorzystanie relacji biznesowych w celu wykonania zadanej pracy.

Wiele firm zleca outsourcing, ponieważ nie mają możliwości zdobycia wymaganych zasobów do realizacji danego zadania.

Aby proces outsourcingu był efektywny należy się do niego przygotować i odpowiednio zarządzać.

Nasza firma bazując na wieloletnim doświadczeniu pomaga klientom znaleźć trafne rozwiązania outsourcingowe oraz zoptymalizować już istniejące.

Naszą specjalnością jest optymalizacja outsourcingu usług księgowych.

Pracując z naszymi klientami pomagamy im na różnych etapach wdrażania outsourcingu:


 • analizujemy potrzeby i zasadności wprowadzenia usług outsourcingu w trakcie których określa się które funkcje mają być wydzielone,
 • planujemy procesy wdrożenia, w czasie którego razem z klientem przygotowujemy procedury współpracy,
 • asystujemy przy realizacji,
 • pomagamy klientom monitorować efektywność usługi outsourcingu,
 • dbamy by nasi klienci otrzymywali maksimum korzyści z tego typu usługi
 • modyfikujemy i optymalizujemy funkcjonowanie procesu outsourcingu.


Wiemy, że czasami potrzeba zewnętrznego doradcy by spojrzał krytycznym wzrokiem na istniejący problem którego nie widać z bliska, zanim będzie za późno.

Wybierając dobrego doradcę, firma zyskuje czas i przewagę konkurencyjną.

Dlaczego outsourcing?

By zrealizować niektóre wyzwania stające przed firmą, może okazać się konieczne zatrudnienie nowych pracowników, odpowiednio wykwalifikowanych, z doświadczeniem w danej dziedzinie. Często outsourcing może być korzystnym sposobem rozwiązania problemów w wybranych obszarach.

Outsourcing - czyli wykorzystywanie zasobów zewnętrznych, zlecanie wyspecjalizowanym podmiotom zewnętrznym procesów niezbędnych dla funkcjonowania własnego przedsiębiorstwa, które zostaną przez nie zrealizowane efektywniej niż byłoby to możliwe we własnym zakresie.

Do zalet powierzenia części zadań firmie zewnętrznej można zaliczyć:

 • optymalizacja kosztów obsługi,
 • podniesienie bezpieczeństwa organizacji,
 • przyjmowanie bez ograniczeń dodatkowych zleceń,
 • nie ponoszenie ryzyka kosztów pozyskania pracowników oraz ich szkolenia,
 • niskie koszty zarządzania kontraktem,
 • dostęp do specjalistów z wielu dziedzin,
 • wyższa elastyczność.


Przy realizacji projektów finansowych dbamy o optymalizację kosztów jaki ponoszą nasi klienci.


Angażujemy się w realizację projektów z zapałem równym najlepszym pracownikom,

klienci zaś ponoszą koszty mniejsze niż przy zatrudnianiu nowej kadry.

projekt: We Can
skład strony: DyalCom