controlling

Wiemy, że przedsiębiorstwa, które posiadają wdrożony system controllingu o wiele rzadziej narażone są na straty wynikające z błędnych decyzji. Zarządzanie poprzez liczby pozwala na redukcję kosztów, optymalizację zasobów oraz zminimalizowanie ryzyka nowych inwestycji. Controlling to nie tylko rozliczanie dotychczasowych działań, ale przede wszystkim opracowywanie strategii na przyszłość. .


Osoba odpowiedzialna za finanse firmy często staje przed niezwykle trudnymi zadaniami: znalezienia potencjalnych oszczędności, poprawy wyników finansowych czy też zwiększenia wartości firmy. W podejmowaniu tak ważnych decyzji niezbędny okazuje się sprawny system controllingu.Nasza firma wspiera controlling klientów poprzez:

  • wspólne budżetowanie
  • zaproponowanie efektywnego systemu kontroli kosztów, przychodów i innych wartości finansowych
  • ocenę rezultatów finansowych firmy
  • przyjazną prezentację danych finansowych dla kierownictwa i właścicieli firmy
  • optymalizację struktury kosztów i sugerowanie możliwych oszczędności poprzez odpowiednie działania zapobiegające i korygująceUważnie słuchamy naszych Klientów i identyfikujemy obszar wymagający usprawnienia. Nie narzucamy typowych rozwiązań. Razem z Klientem  dokonujemy analizy problemu i wypracowujemy jego rozwiązanie bazując na naszej fachowości, wiedzy I doświadczeniu.Nasza firma w praktyczny sposób wspiera klientów

w wykorzystaniu instrumentów i narzędzi controllingowych.

projekt: We Can
skład strony: DyalCom