finense

Wiemy, że gotówka praktycznie w każdej firmie jest jak krew w organizmie. Groźba utraty płynności sprawia, że dostawcy przestają udzielać kredytu handlowego a akcjonariusze zaczynają wyzbywać się swoich udziałów.


Nasza firma wspiera doradza w jaki sposób gromadzić, rozporządzać i wydawać pieniądze.


Wspólnie z naszymi klientami analizujemy finanse przedsiębiorstwa, pomagamy zmodyfikować miesięczne sprawozdania finansowe w taki sposób by możliwa była łatwa analiza ważnych pozycji rachunku zysków i strat oraz bilansu.


Pomagamy kierownictwu śledzić zmiany wskaźników płynności tak by szybko zauważyli ewentualne zagrożenia i mogli podjąć decyzje w celu poprawy niekorzystnego stanu.


Aktywnie wspieramy firmy w przygotowaniu sprawozdań finansowych, biznes planów zarówno na potrzeby wewnętrzne jak i dla banków i innych instytucji.Pomagamy firmom potwierdzić ich sytuacje finansową, doradzamy jak ją utrzymać i poprawić.


projekt: We Can
skład strony: DyalCom